Klub RAJ

Klub RAJ

Klub RAJ - Cesta poznania k zdravšiemu životu 

Členstvom v klube RAJ máte možnosť spraviť niečo viac v oblasti zdravia pre seba a svojich najbližších. 

Karta Klub RAJ pre podporu zdravia celej rodiny vám prináša:

 1. 10% zľavu na vybrané služby:
  • ajurvédske aj klasické masáže,
  • ajurvédske terapie, ajurvédska sauna,
  • bylinné kúpele v medenej vani,
  • jedlá á la carte v reštaurácii Manna,
  • cvičenie jogy,
  • SPA Kneippov raj,
  • vodoliečebné procedúry v špeciálnych balneo vaniach,
  • soľná jaskyňa.
 2. Zľavu na vybrané služby pre rodinného príslušníka v sprievode člena klubu.
 3. Bezplatné parkovanie na parkovisku pri RAJ zdravia v čase čerpania služieb.
 4. Ďalšie pozornosti: prednostné informácie o workshopoch a novinkách v ponuke, časopis o ajurvéde a joge Cesta poznania, prekvapenia pre členov klubu v priebehu roka.

Podmienky pre vznik členstva:

 • Vek nad 18 rokov.
 • Registrácia do klubu RAJ vypísaním registračného formulára na recepcii RAJ zdravia.
 • Aktivácia klubovej karty na recepcii RAJ zdravia, nabitím karty v ľubovoľnej sume.
 • Pred čerpaním služby preukázanie sa osobným dokladom a klubovou kartou.

___

Služby na ktoré sa zľava nevzťahuje:

 • konzultácie a vyšetrenia,
 • fyzioterapia, SM systém,
 • obedové menu v Reštaurácii Manna,
 • programy a pobyty,
 • permanentky,
 • rozvoz jedál,
 • tovar z obchodu Nektáreň,
 • workshopy, semináre, webináre.


​Ročný poplatok za klubovú kartu je 100€ vrátane 20% DPH.
Zľavu môže využiť člen klubu (držiteľ karty) a osoby v priamom príbuzenskom pomere s ním. Pre potreby tohto programu sa pod osobou v priamom príbuzenskom pomere rozumie manžel / manželka člena klubu a jeho deti vo veku do 18 rokov. Čerpanie vybraných služieb je podmienené dosiahnutím minimálnej vekovej hranice v súlade prevádzkovým poriadkom a informáciami v propagačných prostriedkoch RAJ zdravia.
Klubová karta je vystavená na 12 mesiacov.
Po uplynutí času platnosti členskej karty je potrebné členstvo v klube obnoviť úhradou členského na obdobie ďalšieho roka.
Zľavy sa nedajú vzájomne kumulovať s prípadnými inými (sezónnymi) zľavami. Bohdal RAJ s.r.o. si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny a/alebo úpravy v prípade čerpania zliav a benefitov pre klub RAJ.
Zaradením do klubového programu RAJ zdravia sa môže stať každá plnoletá fyzická osoba.
Členom programu nemôže byť právnická osoba (napr. obchodná spoločnosť) ani fyzická osoba - podnikateľ.
Každej fyzickej osobe môže vzniknúť iba jedno členstvo v klubovom programe RAJ zdravia.
Registráciou do klubu RAJ budete viazaný Všeobecným obchodnými podmienkami spoločnosti Bohdal RAJ, s. r. o., so sídlom na Limbová 1A, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53 254 101, IČ DPH:  SK 2121404890, ktoré si môžete prečítať na tomto odkaze

Bližšie informácie vám radi poskytneme na hlavnej recepcii RAJ zdravia 02/2034 0711 | raj@rajzdravia.sk