Pilates

Pilates

Pilatesove cvičenia posilňujú nielen vonkajšie svalstvo, ale aj hlboko uložené vnútorné svaly, ktoré sa pri bežnej činnosti nepoužívajú. Cvičenia posilňujú svaly, zmierňujú bolesti chrbtice, kĺbov a kladú dôraz na správne držanie tela. Pri cvičení sa používajú rôzne pomôcky, ako nafukovacie lopty, naťahovacie gumy a podobne. 

Pilates

Kedy: Utorok 16:30 – 17:30 hod.

Lektorka: Tatiana Stanová

Pilates je možné zakúpiť aj ako kurz. Kurz sa uskutoční od 9.1. do 31.3.2023, v termínoch podľa aktuálneho harmonogramu cvičení. 2 lekcie kurzu je možné zameniť za iné cvičenia v trvaní 90 min. v súlade s aktuálnym harmonogramom cvičení.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

___

  • Cvičí sa v pohodlnom, najlepšie v bavlnenom oblečení. Karimatky a vankúšiky sú k dispozícii. Z hygienických dôvodov navrhujeme účastníkom kurzov, aby si so sebou priniesli vlastný uterák, ktorý si položia na karimatku pod hlavu. Vstup do jogovej cvičebne je taktiež z hygienických dôvodov len v ponožkách.
  • Na lekcie jogy prichádzajte o 10 minút skôr, aby sme začali včas a vzájomne sa nerušili počas úvodnej relaxácie.
  • Cvičenia môžu navštevovať všetky osoby bez ohľadu na vek. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a len na tie cvičenia, ktoré sú primárne určené pre ich vekovú kategóriu. Tehotným mamičkách odporúčame od tretieho mesiaca tehotenstva len špeciálne kurzy pre nich určené.