Joga v dennom živote - JvDŽ

Joga v dennom živote - JvDŽ

Predstavujeme vám systém Joga v dennom živote (JvDŽ), ktorého autorom je Paramhans svámi Mahéšvarananda. V Európe pôsobí od r. 1972, založil nespočetné množstvo jogových centier v krajinách strednej Európy, v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, jeho knihy o joge boli preložené do 8 jazykov. Je iniciátorom humanitárnych projektov v Indii podporujúcich vzdelávanie, starostlivosť o zdravie, projektu na zachytávanie dažďovej vody v púšti a pod.

Lekcie jogy podľa systému Jogy v dennom živote vedú certifikované cvičiteľky Katarína Bohdalová a Vlasta Kaňuchová. Joga nie je len fyzické cvičenie na kurzoch, osvojené princípy jogy pomáhajú orientovať sa v bežnom, každodennom živote, odolávať stresu, vnímať život v širších súvislostiach, rešpektovať všetky živé bytosti, rozvíjať v sebe ľudské vlastnosti.

 

Joga pre aktívnych

Vlasta Kaňuchová

Lektorka: Vlasta Kaňuchová, JvDŽ

Certifikovaná lektorka jogy podľa systému Joga v dennom živote. Má dlhoročné skúsenosti s vedením kurzov, má citlivý a láskavý prístup k cvičencom, vie ich inšpirovať a povzbudiť v napredovaní.

Joga pre aktívnych je pre všetkých, ktorí majú skúsenosti s cvičením jogy, chcú sa zdokonaľovať, zlepšiť kondíciu a spevniť svaly.

Jogu pre aktívnych je možné absolvovať aj ako kurz. Trvanie kurzu je od 2.10. do 22.12.2023, spolu 12 lekcií. 

HARMONOGRAM CVIČENÍ

 

Teen joga pre mládež

Katka Bohdalová

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Majiteľka RAJ zdravia a certifikovaná cvičiteľka jogy podľa systému Joga v dennom živote. Kurzy jogy vedie 15 rokov v súčasnosti sa zameriava na cvičenia s mládežou na správne držanie tela a posilnenie svalov brucha a chrbta. Lekcie a kurzy vedie tak, aby neboli len o fyzickom cvičení, ale aj o osvojení si princípov jogy v bežnom živote.

Cvičenia sú upravené a prispôsobené veku cvičencov, 14 – 17 rokov. Základom cvičení sú zostavy jogy proti bolestiam chrbta. Dôraz sa kladie na návyk správneho dýchania a správneho držania tela. Pozície, ásany, sú viac zamerané na posilnenie svalov chrbta a telového jadra, ktoré sú oslabené vďaka nedostatku pohybu a dlhým vysedávaním tejto vekovej skupiny. Cieľom kurzu je aj posilniť schopnosť koncentrácie, skľudnenie mysle a posilnenie pamäte.

Teen jogu je možné absolvovať aj ako kurz. Trvanie kurzu je od 2.10. do 22.12.2023, spolu 12 lekcií. 

HARMONOGRAM CVIČENÍ

 

Individuálna hodina jogy

Katka Bohdalová

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Môžete si objednať aj individuálne hodiny jogy, ktorých obsahová náplň je zameraná na riešenie konkrétneho zdravotného problému. Individuálnu lekciu jogy je možné absolvovať v trvaní 30 alebo 60 minút.

Joga - individuálna lekcia, 60 min. - cena 50 Eur

Joga - individuálna lekcia, 30 min. - cena 30 Eur. 

Pre viac informácií a rezerváciu termínu nás kontaktujte.

 

  • Cvičí sa v pohodlnom, najlepšie v bavlnenom oblečení. Karimatky a vankúšiky sú k dispozícii. Z hygienických dôvodov navrhujeme účastníkom kurzov, aby si so sebou priniesli vlastný uterák, ktorý si položia na karimatku pod hlavu. Vstup do jogovej cvičebne je taktiež z hygienických dôvodov len v ponožkách.
  • Na lekcie jogy prichádzajte o 10 minút skôr, aby sme začali včas a vzájomne sa nerušili počas úvodnej relaxácie.
  • Cvičenia môžu navštevovať všetky osoby bez ohľadu na vek. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a len na tie cvičenia, ktoré sú primárne určené pre ich vekovú kategóriu. Tehotným mamičkách odporúčame od tretieho mesiaca tehotenstva len špeciálne kurzy pre nich určené.