Joga v dennom živote - JvDŽ

Joga v dennom živote - JvDŽ

Predstavujeme vám systém Joga v dennom živote (JvDŽ), ktorého autorom je Paramhans svámi Mahéšvarananda. V Európe pôsobí od r. 1972, založil nespočetné množstvo jogových centier v krajinách strednej Európy, v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, jeho knihy o joge boli preložené do 8 jazykov. Je iniciátorom humanitárnych projektov v Indii podporujúcich vzdelávanie, starostlivosť o zdravie, projektu na zachytávanie dažďovej vody v púšti a pod.

Lekcie jogy podľa systému Jogy v dennom živote vedú certifikované cvičiteľky Katarína Bohdalová a Vlasta Kaňuchová. Joga nie je len fyzické cvičenie na kurzoch, osvojené princípy jogy pomáhajú orientovať sa v bežnom, každodennom živote, odolávať stresu, vnímať život v širších súvislostiach, rešpektovať všetky živé bytosti, rozvíjať v sebe ľudské vlastnosti.

 

Joga pre stredne pokročilých

Kedy: Pondelok 17:00 – 18:30

Lektorka: Vlasta Kaňuchová, JvDŽ

Kurz je voľným pokračovaním minuloročných cvičení, pri ktorých sa sformulovala skupinka vytrvalcov a záujemcov o cvičenie jogy. Predpokladom sú základné znalosti dychových a relaxačných techník, dobrá fyzická kondícia, pridať sa môžu všetci, ktorí už majú nejaké skúsenosti s cvičením jogy. Obsahom cvičení sú pozície 2. a 3. stupňa podľa knihy Joga v dennom živote. Cieľom kurzu je zvýšenie telesnej kondície, úbytok nejakej tukovej vrstvy a hlavne oddych formou rozhýbania tela a pokrok v sebakontrole na fyzickej aj  mentálnej úrovni.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

Joga proti bolestiam chrbta

Kedy: Streda 18:00 – 19:30

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Náplň kurzu joga proti bolestiam chrbtice

Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov. Systém je postavený od najjednoduchších polôh až po náročnejšie. Každá hodina začína dychovými, naťahovacími a relaxačnými technikami, pri ktorých sa uvoľní telo aj myseľ. Pokračuje sa cvičením ásan, pozícií, ktoré uvoľňujú a spevňujú chrbtové svaly. Cieľom kurzu je uvoľnenie a posilnenie svalov chrbta a telového jadra, osvojenie si správneho držania tela pri každodenných povinnostiach. Pravidelné cvičenie je predpokladom úspechu.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

Teen joga pre mládež

Kedy: Štvrtok 15:45 – 17:00

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Cvičenia sú upravené a prispôsobené veku cvičencov, 13 – 16 rokov. Základom cvičení sú zostavy jogy proti bolestiam chrbta. Dôraz sa kladie na návyk správneho dýchania a správneho držania tela. Pozície, ásany, sú viac zamerané na posilnenie svalov chrbta a telového jadra, ktoré sú oslabené vďaka nedostatku pohybu a dlhým vysedávaním tejto vekovej skupiny. Cieľom kurzu je aj posilniť schopnosť koncentrácie, skľudnenie mysle a posilnenie pamäte.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

 

Individuálna hodina jogy

Kedy: podľa dohody

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Môžete si objednať aj individuálne hodiny jogy, ktorých obsahová náplň je zameraná na riešenie konkrétneho zdravotného problému. Individuálnu lekciu jogy je možné absolvovať v trvaní 30 alebo 60 minút.

Joga - individuálna lekcia, 60 min. - cena 50 Eur

Joga - individuálna lekcia, 30 min. - cena 30 Eur. 

Pre viac informácií a rezerváciu termínu nás kontaktujte.

Pri kúpe permanentky na 10 vstupov na skupinové cvičenie podľa vášho výberu od nás získate jeden vstup zdarma. Permanentku si môžete zakúpiť na recepcii.

 

  • Cvičí sa v pohodlnom, najlepšie v bavlnenom oblečení. Karimatky a vankúšiky sú k dispozícii. Z hygienických dôvodov navrhujeme účastníkom kurzov, aby si so sebou priniesli vlastný uterák, ktorý si položia na karimatku pod hlavu. Vstup do jogovej cvičebne je taktiež z hygienických dôvodov len v ponožkách.
  • Na lekcie jogy prichádzajte o 10 minút skôr, aby sme začali včas a vzájomne sa nerušili počas úvodnej relaxácie.
  • Cvičenia môžu navštevovať všetky osoby bez ohľadu na vek. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a len na tie cvičenia, ktoré sú primárne určené pre ich vekovú kategóriu. Tehotným mamičkách odporúčame od tretieho mesiaca tehotenstva len špeciálne kurzy pre nich určené.