Joga v dennom živote - JvDŽ

Joga v dennom živote - JvDŽ

Predstavujeme vám systém Joga v dennom živote (JvDŽ), ktorého autorom je Paramhans svámi Mahéšvarananda. V Európe pôsobí od r. 1972, založil nespočetné množstvo jogových centier v krajinách strednej Európy, v Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, jeho knihy o joge boli preložené do 8 jazykov. Je iniciátorom humanitárnych projektov v Indii podporujúcich vzdelávanie, starostlivosť o zdravie, projektu na zachytávanie dažďovej vody v púšti a pod.

Lekcie jogy podľa systému Jogy v dennom živote vedú certifikované cvičiteľky Katarína Bohdalová a Vlasta Kaňuchová. Joga nie je len fyzické cvičenie na kurzoch, osvojené princípy jogy pomáhajú orientovať sa v bežnom, každodennom živote, odolávať stresu, vnímať život v širších súvislostiach, rešpektovať všetky živé bytosti, rozvíjať v sebe ľudské vlastnosti.

 

Joga pre stredne pokročilých

Kedy: Pondelok 17:00 – 18:30 hod.

Lektorka: Vlasta Kaňuchová, JvDŽ

Kurz je voľným pokračovaním minuloročných cvičení, pri ktorých sa sformulovala skupinka vytrvalcov a záujemcov o cvičenie jogy. Predpokladom sú základné znalosti dychových a relaxačných techník, dobrá fyzická kondícia, pridať sa môžu všetci, ktorí už majú nejaké skúsenosti s cvičením jogy. Obsahom cvičení sú pozície 2. a 3. stupňa podľa knihy Joga v dennom živote. Cieľom kurzu je zvýšenie telesnej kondície, úbytok nejakej tukovej vrstvy a hlavne oddych formou rozhýbania tela a pokrok v sebakontrole na fyzickej aj  mentálnej úrovni.

Jogu pre stredne pokročilých je možné zakúpiť aj ako kurz. Kurz sa uskutoční od 9.1. do 31.3.2023, v termínoch podľa aktuálneho harmonogramu cvičení. 2 lekcie kurzu je možné zameniť za iné cvičenia v trvaní 90 min. v súlade s aktuálnym harmonogramom cvičení.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

 

Joga proti bolestiam chrbta

Kedy: Streda 18:00 – 19:30 hod.

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Náplň kurzu joga proti bolestiam chrbtice

Kurz je vhodný aj pre začiatočníkov. Systém je postavený od najjednoduchších polôh až po náročnejšie. Každá hodina začína dychovými, naťahovacími a relaxačnými technikami, pri ktorých sa uvoľní telo aj myseľ. Pokračuje sa cvičením ásan, pozícií, ktoré uvoľňujú a spevňujú chrbtové svaly. Cieľom kurzu je uvoľnenie a posilnenie svalov chrbta a telového jadra, osvojenie si správneho držania tela pri každodenných povinnostiach. Pravidelné cvičenie je predpokladom úspechu.

Jogu proti bolestiam chrbta je možné zakúpiť aj ako kurz. Kurz sa uskutoční od 9.1. do 31.3.2023, v termínoch podľa aktuálneho harmonogramu cvičení. 2 lekcie kurzu je možné zameniť za iné cvičenia v trvaní 90 min. v súlade s aktuálnym harmonogramom cvičení.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

 

Teen joga pre mládež

Kedy: Štvrtok 15:45 – 17:00 hod.

Lektorka: Katka Bohdalová, JvDŽ

Cvičenia sú upravené a prispôsobené veku cvičencov, 13 – 16 rokov. Základom cvičení sú zostavy jogy proti bolestiam chrbta. Dôraz sa kladie na návyk správneho dýchania a správneho držania tela. Pozície, ásany, sú viac zamerané na posilnenie svalov chrbta a telového jadra, ktoré sú oslabené vďaka nedostatku pohybu a dlhým vysedávaním tejto vekovej skupiny. Cieľom kurzu je aj posilniť schopnosť koncentrácie, skľudnenie mysle a posilnenie pamäte.

Teen jogu je možné zakúpiť aj ako kurz. Kurz sa uskutoční od 9.1. do 31.3.2023, v termínoch podľa aktuálneho harmonogramu cvičení. 2 lekcie kurzu je možné zameniť za iné cvičenia v trvaní 90 min. v súlade s aktuálnym harmonogramom cvičení.

HARMONOGRAM CVIČENÍ

 

Joga - individuálna lekcia

Individuálna hodina jogy je zameraná na riešenie konkrétneho zdravotného problému. Individuálnu lekciu jogy je možné absolvovať v trvaní 60 alebo 90 minút.

Joga - individuálna lekcia, 90 min. - cena 45 Eur

Joga - individuálna lekcia, 60 min. - cena 30 Eur. 

Pre viac informácií a rezerváciu termínu nás kontaktujte.

___

  • Cvičí sa v pohodlnom, najlepšie v bavlnenom oblečení. Karimatky a vankúšiky sú k dispozícii. Z hygienických dôvodov navrhujeme účastníkom kurzov, aby si so sebou priniesli vlastný uterák, ktorý si položia na karimatku pod hlavu. Vstup do jogovej cvičebne je taktiež z hygienických dôvodov len v ponožkách.
  • Na lekcie jogy prichádzajte o 10 minút skôr, aby sme začali včas a vzájomne sa nerušili počas úvodnej relaxácie.
  • Cvičenia môžu navštevovať všetky osoby bez ohľadu na vek. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v sprievode dospelej osoby a len na tie cvičenia, ktoré sú primárne určené pre ich vekovú kategóriu. Tehotným mamičkách odporúčame od tretieho mesiaca tehotenstva len špeciálne kurzy pre nich určené.